“Eğitim İhtiyaç Analizi ve Yetkinlik Bazlı Rehber Eğitim Modülleri" projesi tamamlanmıştır.

Başkanlığımızca yürütülen "Eğitim İhtiyaç Analizi ve Yetkinlik Bazlı Rehber Eğitim Modülleri" projesi tamamlanmıştır.
 
Proje sonucunda “Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Eğitim Stratejisi” ortaya konulmuş ve kamuda bir ilk uygulama olarak, Bakanlığımız personeline özgü “Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Yetkinlik Çerçevesi” belirlenmiştir. Her bir yetkinlik için de “Eğitim İhtiyaç Analizi ve Yetkinlik Bazlı Rehber Eğitim Modülleri” oluşturulmuştur.
 
Projede hazırlanan rehber eğitim modülleri, içerik geliştirme çalışmalarından sonra elektronik ortamda eğitim yönetim sistemine entegre edilecek ve gerek online-uzaktan gerekse sınıf içi eğitimlerde aktif bir şekilde kullanılacaktır.
GTB EĞİTİM STRATEJİ BELGESİ

EK - GTB EĞİTİM İHTİYAÇ ANALİZİ VE YETKİNLİK BAZLI REHBER EĞİTİM MODÜLLERİ