Görev ve Yetkilerimiz

1 Sayılı Cumhurbaşkanlığı kararnamesinin 461. maddesi gereğince;

      a) Bakanlığın eğim planını hazırlamak, uygulamak ve değerlendirmek,

      b) Eğitim faaliyetleri ile ilgili dokümantasyon ve yayım hizmetlerini yürütmek,

      c) Bakan tarafından verilen diğer görevleri yapmak.