Tarihçe

Eğitim Dairesi Başkanlığı;28 Şubat 1982 tarihinde Gümrük ve Tekel Bakanlığı Teşkilâtı bünyesinde; 14 Aralık 1983 tarihinde Maliye ve Gümrük Bakanlığı Merkez Teşkilâtı bünyesinde; 16 Eylül 1993 ise Gümrük Müsteşarlığı Teşkilâtı içinde yer almıştır.
06.04.2011 tarih ve 6223 sayılı Kanunun verdiği yetkiye dayanılarak çıkarılan 640 sayılı KHK (08.06.2011 t. 27958 s. R.G.) ile kurulan Gümrük ve Ticaret Bakanlığına Bağımsız Daire Başkanlığı olarak intikal etmiştir.
10.07.2018 tarihinde Resmi Gazetede yayınlanan 
Cumhurbaşkanlığı Teşkilatı Hakkında Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin (Kararname Numarası: 1) 443. maddesine göre "Eğitim ve Yayın Dairesi Başkanlığı" olarak Ticaret Bakanlığı hizmet birimleri arasında yer almıştır.