4458 Sayılı Gümrük Kanunu Uygulamaları Eğitimi Düzenlendi

29 Haziran 2022

      Ticaret Bakanlığı Gümrük ve Dış Ticaret Bölge Müdürlüklerinde görevli personele yönelik "4458 Sayılı Gümrük Kanununun Vergi Kaybına Neden Olan İşlemlere Uygulanacak Cezalar, Usulsüzlüklere İlişkin Cezalar ve İtirazlar Başlıklı 231 ila 244. Maddelerinin Uygulanması" konusunda bir eğitim düzenlendi.

      Uzaktan eğitim yöntemi ve sanal sınıf aracılığıyla 29 Haziran tarihinde düzenlenen eğitime 49 personel katıldı.