4458 Sayılı Gümrük Kanununun Bazı Maddelerinin Uygulanması Hakkında Karar Eğitimi Düzenlendi

19 Nisan 2022

      Ticaret Bakanlığı Gümrük ve Dış Ticaret Bölge Müdürlüklerinde görevli personele yönelik 2009/15481 sayılı "4458 Sayılı Gümrük Kanununun Bazı Maddelerinin Uygulanması Hakkında Karar" ve 15 Mart 2022 tarihli ve 31779 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan "4458 Sayılı Gümrük Kanununun Bazı Maddelerinin Uygulanması Hakkında Kararda Değişiklik Yapılmasına Dair Karar" ile getirilen değişikliklerle ilgili olarak eğitim düzenlendi.

      19 Nisan tarihinde uzaktan eğitim yöntemi ve sanal sınıf aracılığıyla düzenlenen eğitime 44 personel katıldı.