Aday Memur Yetiştirme Eğitimi Başladı.

14 Haziran 2021

      Ticaret Bakanlığı merkez ve taşra teşkilatında görevli muhtelif unvanlardaki aday memurlara yönelik, 657 Sayılı Devlet Memurları Kanunu ve Hizmet İçi Eğitim Yönetmeliğinin ilgili hükümleri gereğince düzenlenen Aday Memur Yetiştirme Eğitimi başladı.
 
      Koronavirüs (Covid19) salgınının kamu düzeni açısından oluşturduğu risk, sosyal izolasyonu temin, fiziki mesafeyi koruma ve hastalığın yayılım hızını kontrol altında tutma amacıyla Cumhurbaşkanımızın talimatları, Sağlık Bakanlığı ve Koronavirüs Bilim Kurulunun önerileri doğrultusundaki tedbirler çerçevesinde, uzaktan eğitim yöntemi ile düzenlenecek eğitime 83 aday memur katılacak.
           
      31 Mayıs - 11 Haziran tarihleri arasında uzaktan eğitim yöntemi ve sanal sınıf aracılığıyla Ortak Temel Eğitim alacak aday memurlar, daha sonra ilgili birim amirinin gözetim, denetim ve rehberliğinde Ticaret Bakanlığı Eğitim Yönetim Sisteminde (EYS) "Katalog Eğitimleri" nde mevcut bulunan video içeriklerinin izlenmesi dahil ilgili birimce sağlanacak bilgi ve dokümanlarla bir aydan az olmamak üzere hazırlayıcı eğitime tabi tutulacak.
 
      Temel ve Hazırlayıcı Eğitimi başarı ile tamamlayan personel, 12 Temmuz - 12 Eylül tarihleri arasında görev yerlerinde Aday Memurluk Stajına (Uygulamalı Eğitim) başlayacak.