Aday Memur Yetiştirme Eğitimi Başladı

21 Mart 2022

      Ticaret Bakanlığı merkez ve taşra teşkilatında görevli muhtelif unvanlardaki Aday Memurlara yönelik, 657 Sayılı Devlet Memurları Kanunu ve Hizmet İçi Eğitim Yönetmeliğinin ilgili hükümleri gereğince, Devlet memuriyetinin gerektirdiği ortak vasıflar ile mesleki bilgi ve becerilerin kazandırılması amacıyla düzenlenecek Aday Memur Yetiştirme Eğitimi başladı.
 
      7 Mart - 15 Nisan tarihleri arasında uzaktan eğitim yöntemi ve sanal/canlı sınıf aracılığıyla gerçekleştirilecek eğitime 70 personel katılacak.