Genel Hukuk Sistemi Eğitimi Yapıldı

12 Temmuz 2021

      Ticaret Bakanlığı Gümrük ve Dış Ticaret Bölge Müdürlüklerinde görevli personelin ’’Genel İdare Hukuku, Türk Hukuk Sistemi, Dava ve İcra Takipleri İle İlgili Yasal Süreler, Dava Aşamalarına İlişkin Genel Bilgiler (ilk derece/istinaf/temyiz yargılaması usullerine dair)’’ konularında bilgilerinin ve uygulamadaki becerilerinin arttırılması amacıyla eğitim gerçekleştirildi.

      12 Temmuz tarihinde uzaktan eğitim yöntemi ve sanal sınıf aracılığıyla düzenlenen eğitime 57 personel katıldı.