Gümrük Müşavirleri ve Gümrük Müşavir Yardımcılarına Yönelik Disiplin İşlemleri Eğitimi Yapıldı

15 Aralık 2021

      Ticaret Bakanlığı Gümrük ve Dış Ticaret Bölge Müdürlüklerinde görevli personele Gümrük Müşavirleri ve Gümrük Müşavir Yardımcılarına Yönelik Disiplin İşlemleri konusunda eğitim düzenlendi.

      15 Aralık tarihinde uzaktan eğitim yöntemi ve sanal sınıf aracılığıyla yapılan eğitime 81 personel iştirak etti.