İstisnai Kıymetle Beyan İşlemlerinin Ayrıntıları Eğitimi Gerçekleştirildi

31 Mart 2022

      Ticaret Bakanlığı Gümrük ve Dış Ticaret Bölge Müdürlüklerinde görevli personele yönelik Gümrük Yönetmeliğinin 53. Maddesi Kapsamında Yapılacak İstisnai Kıymetle Beyan İşlemlerinin Ayrıntıları konusunda eğitim düzenlendi.

      31 Mart tarihinde uzaktan eğitim yöntemi ve sanal sınıf aracılığıyla düzenlenen eğitime 41 personel katıldı.