Sınır Ticaretinin Düzenlenmesine İlişkin Karar Eğitimi Yapıldı

11 Ocak 2022

      3 Aralık 2021 tarihinde 31678 sayılı Resmi Gazete ‘de yayımlanan "4874 sayılı Sınır Ticaretinin Düzenlenmesine İlişkin Karar" kapsamındaki sınır illerimizde yer alan Ticaret Bakanlığı Gümrük ve Dış Ticaret Bölge Müdürlüklerinde görev yapan personele yönelik, anılan karar çerçevesinde getirilen yeni değişikliklere ilişkin eğitim düzenlendi.

      11 Ocak tarihinde uzaktan eğitim yöntemi ve sanal sınıf aracılığıyla düzenlenen eğitime 65 personel katıldı.