Tüketici Hakem Heyetlerinin Görev ve Yetki Alanı Eğitimi Yapıldı

19 Mart 2021

      Ticaret Bakanlığı Ticaret İl Müdürlüklerinde görevli personelin bilgilerinin ve uygulamadaki becerilerinin arttırılması amacıyla Tüketici Hakem Heyetlerinin Kuruluşu, Tüketici Hakem Heyetlerinin Görev ve Yetki Alanı, Tüketici Hakem Heyetleri Bilirkişiliği Mevzuatı ve Uygulanması ile Tüketici Bilgi Sistemi (TÜBİS) Entegrasyonlarının Kullanımı ve Ödenekler konularında eğitim düzenlendi.
 
      18 - 19 Mart tarihlerinde uzaktan eğitim yöntemi ve sanal sınıf aracılığıyla düzenlenen eğitime 74 personel iştirak etti.