Eğitim Yönetim Sistemi - Dokümanlar

31 Ocak 2022

Sanal Sınıf Eğitimine Giriş Dokümanı - Eğitim Yönetim Sistemi "Sanal Sınıf" eğitimine katılım sağlamak için yapılması gerekenler.

Video Eğitime Giriş Dokümanı - Eğitim Yönetim Sistemi "Video Eğitime" katılım sağlamak için yapılması gerekenler.


SCORM Eğitime Giriş Dokümanı - Eğitim Yönetim Sistemi "SCORM Eğitime" katılım sağlamak için yapılması gerekenler.

Cep Telefonundan Sanal Sınıfa Giriş Dokümanı - Eğitim Yönetim Sistemi Sanal Sınıfa Cep Telefonundan katılım sağlamak için yapılması gerekenler.

Birim Eğitim Tamamlama Raporu Anlatım - Eğitim Yönetim Sisteminden Rapor yetkisi olan personelin eğitim tamamlama raporu almaları için yapılması gerekenler.

Eğitim Sunum Şablonu (PowerPoint) - Sanal sınıf eğiticilerimizin eğitim esnasında kullanmaları gereken sunum şablonu.